Bygga Nytt

Vid ett nybyggnadsprojekt är det många olika delar som måste falla på plats. Samtliga medarbetare på Henryssons Bygg värdesätter en öppen dialog med kunden. På Henryssons Bygg AB finns det bred kompetens av både små och stora projekt. Vi bygger allt från stall, friggebodar, sommarstugor, villor till bostadsrätter.

Vi har erfarenhet av lösvirkeshus och monteringsfärdigt och verkar både som fristående projektledare och underentreprenör. Henryssons Bygg AB har ett stort nätverk inom branschen och går gärna in som totalentreprenör för hela byggprocessen.

Vi lyssnar på våra kunder och vi tar ansvar för att det vi utlovar finns med i det färdiga resultatet. Kundens vision är målet vi arbetar mot och vår önskan är att slutresultat blir bättre än förväntat.