Personuppgiftspolicy

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (Dataskyddsförordningen). Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Henryssons Bygg AB behandlar endast nödvändiga personuppgifter som arbetsgivare, befattning, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra kunder, bjuda in till aktiviteter och på andra sätt kommunicera med Henryssons Bygg´s anställda och avtalskunder. Vi hanterar dessa personuppgifter för vårt arbete. Henryssons Bygg AB tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av bolaget och den kommunikation som är nödvändig med våra anställda och avtalskunder.